+36 44 452 433 informacio@szakmasmart.hu

GINOP-6.2.3-17-2017-00024

Szakma Smart Mátészalka

A Mátészalkai Szakképzési Centrum a Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 450 019 230 forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a GINOP-6.2.3 projekt keretében a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére.

A megvalósítás időszaka: 2017.12.15. – 2021.01.29.

Projektünk fő célkitűzése: A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok csökkentése, a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés enyhítése.

A megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vesszük figyelembe:

  • Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése.
  • Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
  • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
  • Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése
  • Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani a „Minden tanuló tehetséges” elv alapján.
  • Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
  • A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggongozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.